Про компанію

Фінансова установа розкриває інформацію, визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів Товариство  з обмеженоювідповідальністю«Фінансова компанія – Лістинг»
код фінансової установи заЄДРПОУ 33663702
код території за КОАТУУ 6810100000
поштовий індекс 29000
область Хмельницька
район Хмельницький
населений пункт місто Хмельницький
вулиця Подільська
номер будинку 91/2
повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг; діяльність із залучення коштівустановників управліннямайном для  фінансуванняоб’єктів будівництва та/абоздійснення операцій з нерухомістю
зазначається інформація про учасників (засновників) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов’язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу – прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

  1. відомості про учасників (засновників, ) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;
  2. відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками,) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);
  3. відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, ) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи);
 

 

 

 

 

 

1. Рейман  Вікторія Валентинівна

Рауш Валентин Миколайович

 

 

2. –/–

 

 

 

3. Рейман  Вікторія Валентинівна

Рауш Валентин Миколайович

 

 

 

 

у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи; наглядової ради не має

 

 

директор – Рауш Тетяна  Володимирівна

 відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу; не має
ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;дата початку дії (за наявності) ліцензії;інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії);інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”);статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);дата анулювання ліцензії;назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;дата призупинення або анулювання дозволу; ліцензія

діяльність із залучення коштівустановників управліннямайном для  фінансуванняоб’єктів будівництва та/абоздійснення операцій з нерухомістюсерія АЕ   №199715

 

рішення №3771 від 24.10.2013р08.11.2013р.

-/-

чинна

-/-

-/-

-/-

у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу; -/-
у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення; -/-

Оновлено: 21.03.2018